Awards

Uncategorized awards
CÔNG TY bán hàng xác thực
Đây là CÔNG TY bán hàng đã được xác thực bởi BQT diễn đàn.
Total awarded: 2
CÁ NHÂN bán hàng xác thực
Những cá nhân bán hàng đã được BQT diễn đàn xác thực
Total awarded: 0
Giải thưởng "Dịch vụ tốt nhất 2020"
Total awarded: 0
Tổ tư vấn kỹ thuật
Những cá nhân có khả năng tư vấn về kỹ thuật giúp các thành viên
Total awarded: 1
Đơn vị nhập khẩu và phân phối được ủy quyền chính thức
Là những đơn vị được cấp giấy chứng nhận nhập khẩu / phân phối chính hãng một sản phẩm, dịch vụ nào đó.
Total awarded: 0
Club
Club Membership 2020
Thành viên chính thức của Club năm 2020.
Total awarded: 23
Top