MINI Hatch

Mini Cooper phiên bản chạy điện với khoảng hoạt động gần 200 km
Nói vui thì là vậy, thực tế thì thế hệ bây giờ của Mini cũng đã rất đẹp rồi. Và điều người ta quan tâm nhất trên một chiếc xe điện là range (khoảng hoạt động) thì em đã trình bày ở title: 120 miles ~ khoảng 193 km...
  • 272
  • 0

Nhà tài trợ của BMW Car Club Vietnam năm 2020

Top