Ban điều hành BMWCCV họp tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021

Vào ngày 24.1.2021, Ban điều hành của BMW Car Club Vietnam đã có buổi họp tổng kết năm hoạt động 2021 tại TP. HCM.
Thành phần tham dự cuộc họp:
 1. Vũ Tuấn Phong - Chủ tịch BMWCCV, thành viên BDH BMWCCV
 2. Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch BMWCCV, thành viên BDH BMWCCV.
 3. Phạm Quang Thuần - Chủ tịch BMW Club of Saigon, thành viên BDH BMWCCV
 4. Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch BMW Club of Hanoi, thành viên BDH BMWCCV
 5. Hồ Công Luân - Phụ trách Partner & Sponsor của BMWCCV, thư ký Club.
 6. Nguyễn Quang Tùng Lâm - Phụ trách Media & Design.
 7. Nguyễn Thanh Phúc - Thành viên ban cố vấn BMW Club of Hanoi
Những thành viên vắng mặt vì lí do cá nhân:
 1. Lê Đình Khánh - Phó chủ tịch BMWCCV, thành viên BDH BMWCCV
 2. Nguyễn Ngọc Phú - Phó chủ tịch BMW Club of Saigon, thành viên BDH BMWCCV
 3. Nguyễn Quang Minh - Phó chủ tịch BMW Club of Hanoi, thành viên BDH BMWCCV
Thời gian diễn ra cuộc họp:
 • Từ 14:00 đến 17:00, ngày 24.1.2021
 • Địa điểm: TP. HCM
Nội dung cuộc họp:
 • Tổng kết lại công tác hoạt động của BMW Car Club Vietnam trong năm 2020.
 • Đưa ra định hướng hoạt động của Club trong năm 2021.
 • Các Chapter cùng đưa ra các khó khăn trong quá trình vận hành để bàn bạc, rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.
 • Quyết định về việc tổ chức BIMMER TRIP - Ngày gặp mặt toàn quốc của Club năm 2021 tại TP. Đà Nẵng vào tháng 7.
 • Chuẩn bị cho buổi họp Lãnh đạo các BMW Clubs Châu Á tại Hà Nội vào tháng 12.2021 tại Hà Nội.
 • Trao kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp của các thành viên Ban điều hành Club trong năm 2020.
Các báo cáo và kế hoạch của Club:
_____________
Với tất cả sự nghiêm túc và tâm huyết, toàn thể BDH đã có một buổi họp với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Hy vọng năm 2021 sẽ là một năm hoạt động có nhiều ý nghĩa của BMW Car Club Vietnam cùng các Chapter.
IMG_6742.JPG
IMG_6746.JPG
IMG_6755.JPG
IMG_9546.jpg
IMG_6758.jpg
 
Top