BMW 3 Series phiên bản "Gran Limousine" ra mắt tại Ấn Độ

Ấn Độ là thị trường thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc có mặt phiên bản Long Wheelbase (LWB - Li) của 3 Series, và cũng là thị trường tay lái nghịch đầu tiên có mẫu xe này.
Giống như phiên bản 3 Series Li tại Trung Quốc, bản "Gran Limousine" này ở Ấn Độ tăng chiều dài cơ sở thêm 110mm, lên thành 2,961mm, trong khi đó chiều dài tăng thêm 120mm thành 4,829mm. Để so sánh, thì chiều dài của 5 Series G30 là 4,936mm và trục cơ sở dài 2,975mm. Khoang nội thất phía sau của G20 Li dài thêm 43mm.
P90411982_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg
P90411984_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg
P90411985_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg
P90411990_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg
P90411962_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg
P90411966_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg

Giá tiền của các phiên bản tại Ấn Độ là:
- BMW 330Li Luxury Line: INR 5,150,000 ~ 1.622 tỷ Đồng
- BMW 320Ld Luxury Line: INR 5,250,000 ~ 1.654 tỷ Đồng
- BMW 330Li M-Sport "First Edition": 5,390,000 - 1,7 tỷ Đồng (giá bản 330i M-Sport tại VN là ~2.4 tỷ Đồng chưa thuế trước bạ)
Giá phiên bản Li tai Ấn Độ cao hơn bản thường khoảng 10%.
Bạn có thể xem chi tiết thông số, trang thiết bị của các phiên bản này ở 2 ảnh sau:
Specification_Sheet (dragged) 1.png
Specification_Sheet (dragged).png

Gallery ảnh:
P90411982_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411984_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411985_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411990_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411962_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411966_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411970_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411983_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411986_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411987_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411988_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411989_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411960_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411961_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411963_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411964_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411965_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411967_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411968_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411969_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411971_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411972_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411973_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411974_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411975_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411976_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411977_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411978_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411979_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411980_highRes_the-new-bmw-3-series.jpgP90411981_highRes_the-new-bmw-3-series.jpg
 
Top