• Chào, Khách Hiện nay diễn đàn đang tuyển Mod cho các box và nhóm nội dung. Bạn có thể đọc thêm chi tiết TẠI ĐÂY

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels

Sidebar

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Đây là bài tổng hợp các bộ ảnh vành của Vossen Wheels dành cho BMW 5 Series F07, F10 và F11.

Vành Vossen CVT:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


BMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18433835774_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18435691403_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18435691733_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18868686428_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18868691368_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18868691828_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_18870184209_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_19030130176_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_19056352755_o.jpgBMW- 5 Series - CVT - Silver - © Vossen_19056353445_o.jpg
 
Phong Vt

Bình luận

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen CV2 trên mẫu xe BMW 5 Series phiên bản Long Wheelbase (chỉ có tại thị trường Trung Quốc):

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


Vossen World Tour - Beijing_8414743723_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414744087_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414744127_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414745063_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414745127_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414745175_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414746377_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414746483_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8414746621_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415839306_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415839362_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415841690_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415841734_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415841750_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415841760_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415841796_o.jpgVossen World Tour - Beijing_8415841892_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #2

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen CV4 (20"):

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


BMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_15653700463_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_15653753753_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_15653754263_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_15653756373_o (1).jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16087773327_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16087462729_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16247710776_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16271845101_o (1).jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16247711286_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16273634785_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16273579355_o.jpgBMW 5 Series M-Sport 20 Vossen CV4 Concave Wheels_16247663516_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #3

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen CV4:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


ATK_2630_14098738639_o.jpgATK_2636_14285408915_o.jpgATK_2644_14285408325_o.jpgATK_2656_14262283146_o.jpgATK_2659_14098737009_o.jpgATK_2666_14098851437_o.jpgATK_2679_14285406715_o.jpgATK_2693_14098765258_o.jpgATK_2697_14098850137_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #4

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen CV4:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


STI_7376_14098686260_o.jpgSTI_7380_14284815964_o.jpgSTI_7384_14285311205_o.jpgSTI_7387_14305493503_o.jpgSTI_7389_14098684820_o.jpgSTI_7390_14098684560_o.jpgSTI_7394_14098641479_o.jpgSTI_7398_14281980321_o.jpgSTI_7400_14098669598_o.jpgSTI_7406_14098640469_o.jpgSTI_7408_14098682980_o.jpgSTI_7416_14262185796_o.jpgSTI_7418_14098682340_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #5

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen CVT:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


BMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24191479444_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24191479794_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24191479824_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24191480004_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24452011559_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24192817233_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24524129020_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24701804162_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24524129030_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24726185391_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24793399586_o.jpgBMW F10 5 Series - Vossen CVT - Mondera Japan_24726185171_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #6

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen CVT:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


BMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1002__17639328085_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1003__17451734950_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1004__17018970933_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1005__17451734810_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1006__17636908992_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1007__17636908962_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1008__17016796544_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1009__17636908862_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1010__17639407961_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1012__17639327685_o.jpgBMW - 5 Series - CVT - Silver Polished 1013__17018970563_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #7

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen VFS-1:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


BMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_23873960384_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_23875344013_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_23875344143_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24134389709_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24134390089_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24206589770_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24206590050_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24206590380_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24419767141_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24419767541_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24475950026_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24475950056_o.jpgBMW - 5 Series - VFS-1 Graphite - © Vossen_24502145985_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #8

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen VFS-1:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


Gold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15317828224_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15317859974_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15320472433_o (1).jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15752655168_o (1).jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15752674478_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15754353027_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15752806630_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15914286256_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15914292536_o.jpgGold BMW 5 Series - flow formed VFS1jpg_15940089915_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #9

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,499
127
0
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành Vossen VFS-6:

BMW 5 Series F07/F10/F11 với các mẫu vành của Vossen Wheels


BMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_27670605073_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_27670605263_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_27670605393_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28207757731_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28207758001_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28207758071_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28207758221_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28207758281_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28207758511_o.jpgBMW 5 Series - VFS-6 - Graphite - © Vossen_28251912986_o.jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #10
Top