• Chào, Khách Hiện nay diễn đàn đang tuyển Mod cho các box và nhóm nội dung. Bạn có thể đọc thêm chi tiết TẠI ĐÂY

i8 BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels

Sidebar

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
Đây là bài viết tổng hợp các bộ ảnh của hãng vành ADV1 Wheels trên BMW i8.

BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels
 
Phong Vt

Bình luận

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV05 M.V2 SL từ ADV1 Wheels.

BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16098304384[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16098304904[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16513343427[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16533051368[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16533052508[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16719362321[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16719550072[K].jpgBMW i8 ADV05 M.V2 SL Series 16720623095[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #2

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV05C Trach Spec CS từ ADV1 Wheels.
BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV05C Track Spec CS Series 23452513023[K].jpgBMW i8 ADV05C Track Spec CS Series 23711488309[K].jpgBMW i8 ADV05C Track Spec CS Series 23996701491[K].jpgBMW i8 ADV05C Track Spec CS Series 24053216876[K].jpgBMW i8 ADV05C Track Spec CS Series 24053221886[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #3

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV10R M.V2 SL từ ADV1 Wheels.
BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 17791262734[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 17793246583[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 17793263563[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18226101088[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18226104028[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18226189960[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18226209740[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18227760689[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18387519546[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18387524246[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18409746322[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18409767552[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18409775782[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18409777912[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18413912715[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18415575061[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18415580101[K].jpgBMW i8 ADV10R M.V2 SL Series 18415585271[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #4

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV15 M.V2 SL từ ADV1 Wheels.
BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 16773410374[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 16773411674[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 16773427574[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 16775650943[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17188491047[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17188493987[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17208135488[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17208136158[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17208370560[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17208371540[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17209709979[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17209714209[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17209720029[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17209728719[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17369952216[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17393943392[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17393944022[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17393950182[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17393956542[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17393965642[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17393966532[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17395558671[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17395568891[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17395581451[K].jpgBMW i8 ADV15 M.V2 SL Series 17395924135[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #5

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV15 Trach Spec CS từ ADV1 Wheels.
BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV15 Track Spec CS Series 23576492873[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec CS Series 23907714110[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec CS Series 24095260272[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #6

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV15 Track Spec SL Directional từ ADV1 Wheels.

BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 15635982364[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16071021160[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16072251239[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16072252329[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16072253659[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16072535477[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16232476666[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16232480136[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16256558801[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16256561291[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16257563012[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16258385385[K].jpgBMW i8 ADV15 Track Spec SL Directional 16258390955[K].jpg
 
Sửa lần cuối:
 • Thread Starter Thread Starter
 • #7

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV15 Trach Spec SL từ ADV1 Wheels.

BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADV15R Track Spec SL Series 20808977564[K].jpgBMW i8 ADV15R Track Spec SL Series 21243838688[K].jpgBMW i8 ADV15R Track Spec SL Series 21244760499[K].jpgBMW i8 ADV15R Track Spec SL Series 21405422386[K].jpgBMW i8 ADV15R Track Spec SL Series 21420740052[K].jpgBMW i8 ADV15R Track Spec SL Series 21440108311[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #8

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADVNL2 M.V2 CS từ ADV1 Wheels.

BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


BMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21502811554[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21504519543[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21937480870[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21937750408[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21937752158[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21937772008[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 21938735679[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22099461076[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22099466536[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22113084302[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22125646955[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22125648515[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22125654445[K].jpgBMW i8 ADVNL2 M.V2 CS Series 22135759451[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #9

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,524
154
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
 • Club Membership 2020
BMW i8 với vành ADV510 Track Spec từ ADV1 Wheels.

BMW i8 với các mẫu vành của ADV1 Wheels


Sophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 24634469847[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 38606155645[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 38606156175[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 38606156925[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 38606157905[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 38606158315[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 38606158695[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39471944232[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39471945092[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39501715301[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39501715391[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39501715711[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39501715751[K].jpgSophisto Gray Metallic BMW i8 - ADV510 Track Spec Advanced Series Wheels 39501715811[K].jpg
 
 • Thread Starter Thread Starter
 • #10

Nhà tài trợ của BMW Car Club Vietnam năm 2020

Top