BMW là hãng xe được ngưỡng mộ thứ 2 thế giới, sau Toyota

Theo báo cáo "World’s Most Admired Companies" của tạp chí FORTUNE thì BMW đứng thứ 2 trong danh sách các hãng xe được ngưỡng mộ nhất thế giới, và đứng thứ 35 trên toàn cầu.
Forum Post Cover (1680x974).jpg

Sau đây là danh sách các công ty được ngưỡng mộ nhất trong mục "Transportation" (mình có highlight các hãng ô tô, còn lại là các hãng liên quan đến vận chuyển nói chung)
Web capture_4-2-2021_153727_fortune.com.jpeg

Còn đây là danh sách top 50 công ty được ngưỡng mộ nhất trên list của FORTUNE, không phân biệt sector nào.
Web capture_4-2-2021_153658_fortune.com.jpeg
 
Top