"Chói mắt" với bộ ảnh tuyệt đẹp của Rolls-Royce Ghost 2021 màu Salamanca Blue

Sidebar

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,541
158
1
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
  • Club Membership 2020
Một bài review khá chi tiết của BMWBlog về mẫu Rolls-Royce Ghost 2021 vừa được ra mắt, bạn nào muốn đọc cả bài review bằng tiếng Anh thì có thể click vào link này.
Mình chỉ thấy là bộ ảnh được thực hiện quá đẹp, nên post lại về đây để anh em cùng ngắm nghía thôi.
"Chói mắt" với bộ ảnh tuyệt đẹp của Rolls-Royce Ghost 2021 màu Salamanca Blue

2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-05.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-00.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-01.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-02.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-03.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-04.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-07.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-08.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-09.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-10.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-11.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-12.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-13.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-14.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-15.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-16.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-17.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-18.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-19.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-20.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-21.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-22.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-23.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-24.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-25.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-26.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-27.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-28.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-29.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-30.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-31.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-32.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-33.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-34.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-35.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-36.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-37.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-38.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-39.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-40.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-41.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-42.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-43.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-44.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-45.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-46.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-47.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-48.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-49.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-50.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-51.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-52.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-53.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-54.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-55.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-56.jpg2021-rolls-royce-ghost-salamanca-blue-06.jpg
 
Phong Vt

Bình luận

Nhà tài trợ của BMW Car Club Vietnam năm 2020

Top