X3M So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)

tunglamNg

Bimmer
Thành viên BQT
6/12/18
278
44
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)

Các bác nhìn theo thứ tự trái sang phải, trên xuống dưới nhé: bản standard, M Sport và đến M "xịn". Em đang update thêm hình ảnh gif nhưng chắc phải đợi đến khi các web của BMW cập nhật phần cấu hình xe online (configurator) đã.

Đầu tiên là BMW X3:


So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)

----------------------------
Và đây là BMW X4

So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
 
Tùng Lâm Nguyễn

Bình luận

Top