• 21/9/19 lúc 23:21
 • X3M So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)

  tunglamNg

  Bimmer
  Thành viên BQT
  6/12/18
  289
  48
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)

  Các bác nhìn theo thứ tự trái sang phải, trên xuống dưới nhé: bản standard, M Sport và đến M "xịn". Em đang update thêm hình ảnh gif nhưng chắc phải đợi đến khi các web của BMW cập nhật phần cấu hình xe online (configurator) đã.

  Đầu tiên là BMW X3:


  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)

  ----------------------------
  Và đây là BMW X4

  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
  So sánh ngoại thất các phiên bản BMW X3 và BMW X4 (Standard, M Sport, M)
   
  Tùng Lâm Nguyễn

  Bình luận

  Top